The power of YouthSelf

Creat in data de 29.03.19

CECIS derulează în perioada 01.04.2019 – 31.03.2021 proiectul The power of YouthSelf,  în parteneriat internațional cu organizații din 3 tari europene: România, Italia și Cipru. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus +, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice în domeniul tineretului.

Organizațiile partenere în proiect sunt:

  • Centrul Pentru Educație și Consultanta Instrumente Structurale – coordonator
  • Enoros Consulting – partener
  • MV International – partener

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • Îmbunătățirea abilităților de viață și a capacității de angajare a 30 de tineri cu oportunități reduse din organizațiile partenere prin elaborarea unei curicule și participarea acestora la activități de formare pe teme de dezvoltare personală
  • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților în utilizarea instrumentelor TIC, promovare și vânzare online în rândul a 30 de tineri cu oportunități reduse din organizațiile partenere
  • Dezvoltarea cunoștințelor de bază ale participanților în domeniul antreprenoriatului social și stimularea spiritului antreprenorial prin ateliere de lucru vizite de studiu la întreprinderi sociale

Pe parcursul celor 24 de luni, partenerii urmăresc integrarea socio-economica a tinerilor cu oportunități reduse abordând aspecte importante ale vieții lor: pe de o parte se pune accentul pe îmbunătățirea psiho-emoționala a lor prin participarea la un curs de dezvoltare personala, le oferă competențe digitale, precum și competente de baza în domeniul antreprenoriatului social ca mijloc de depășire a barierelor și, pe de altă parte creează oportunități de cooperare la nivel european.

Apel selecție