Activitati de invatare derulate in cadrul proiectului Parenting stand-up

Creat in data de 22.05.18

In perioada 16-21 Aprilie 2018 au avut loc primele activitati de invatare din cadrul proiectului Parenting stand-up. Acestea au fost coordonate de partenerul CECIS, Fapfeira in Santa Maria da Feira, Portugalia. 

La activitati au participat 23 de parinti si 15 profesionisti implicati in educatia adultilor din Romania, Portugalia si Cipru. Activitatile derulate au vizat:

  • cunoasterea reciproca
  • identificarea punctelor forte și a punctelor slabe în relația părinte-organizație, în scopul elaborării soluțiilor pentru implicarea părinților.
  • motivarea și abilitarea părinților de a-și asuma un rol mai activ în educația copiilor lor
  • dezvoltarea cooperarii și comunicarii dintre părinți și personal
  • exemple pozitive de implicare a părinților în țările partenere prin vizite de studiu la instituții relevante din Santa Maria da Feira
  • identificarea nevoilor organizațiilor și personalului în domeniul angajării și implicării părintilor
  • realizarea schimbului de practici privind diferite inițiative de participare activă și de cooperare părinți-organizații

Proiectul este finnatat de Uniunea Europeana prin Programul Erasmus+, Parteneriate Strategice in domeniul Educatiei Adultilor si se derulează în perioada 01-09-2017– 31-08-2019 în parteneriat internațional cu organizații din 3 țări europene: România, Portugalia și Cipru si urmărește creșterea nivelului de implicare și angajare al părinților prin împărtășirea experiențelor / celor mai bune practici între organizațiile partenere și prin activități specifice de cooperare/comunicare între personalul implicat în educația adulților și părinții din organizațiile partenere.