Training „Comunicarea in domeniul educatiei pentru sanatate”

Creat in data de 10.10.13

Cursul de comunicare in domeniul educatiei pentru sanatate a avut loc in perioada 2-8 aprilie 2012 si s-a adresat cadrelor didactice, lucratorilor de tineret, consilierilor locali. Cursul a fost sustinut de catre 2 formatori autorizati.

Obiectivele cursului au fost :

  1. Dezvoltarea abilitatilor de comunicare in educatia pentru sanatate;
  2. Imbunatatirea abilitatilor de utilizare a metodelor non-formale in educatia pentru sanatate;
  3. Incurajarea unei atitudini pro-active in abordarea problemelor de sanatate in educatia copiilor/elevilor.

Activitatile de organizare a cursului au presupus:

  • identificarea si alegerea locatiei propice pentru derularea activitatii de formare
  • identificarea si selectarea participantilor pentru curs, primirea confirmarilor de participare
  • identificarea formatorilor pentru sustinerea cursului
  • sprijin informational si logistic
  • realizarea materialelor de curs: agenda cursului, suportul de curs
  • asigurarea logisticii necesare si a echipamentelor pentru buna derulare a evenimentului: laptop, videoproiector, ecran de proiectie

Share on Google+Share on Facebook