Eurostart

Clubul  promovează educația pentru drepturile omului și are ca obiective principale:

 • dezvoltarea respectului pentru drepturile omului și pentru libertățile fundamentale;
 • valorificarea demnității umane și dezvoltarea respectului pentru sine și pentru ceilalți;
 • asigurarea egalității de șanse intre bărbați și femei și nediscriminării pe bază de gen;
 • promovarea respectului, înțelegerii diversității în special față de minorități și comunități naționale, etnice, religioase sau lingvistice;
 • incurajarea cetățeniei active;
 • promovarea democrației, dezvoltării, justiției sociale, solidarității și prieteniei intre popoare și națiuni;
 • promovarea unei culturi a păcii, bazata pe recunoașterea valorilor universale ale drepturilor omului, tolerantei, non-violentei.

Ce învață copiii la Eurostart?

Activitățile clubului se axează pe următoarele teme al drepturilor omului: cetățenie, democrație, discriminare, educație și timp liber, mediu, familie și îngrijirea alternativă, egalitatea de gen, sănătate și bunăstare, media și internet, participare, pace și securitate umana, sărăcie și excluziune sociala, violenta. Fiecare dintre aceste teme vor fi axate pe nivelul de înțelegere al copiilor, crearea unui climat pozitiv, interactiv și distractiv care sa faciliteze învățarea activa.

Atitudinile și valorile dobândite de copii în urma participării la club se refera la:

 • comunicare
 • gândire critica
 • advocacy
 • responsabilitate
 • toleranta și respect pentru ceilalți.

 

Înscrieri și program aici.

Vă așteptăm cu drag!